Az élelmiszeripar bruttó hozzáadott értéke

Az élelmiszeripar nemzetgazdasági részesedése az előző öt év távlatában nézve továbbra is kiegyensúlyozott és pozitívan járul hozzá a hazai GDP növekedéséhez. Az ágazat folyó áron mért kibocsátása is egyenletes, éves értéke meghaladta a 707 milliárd forintot.

Az élelmiszeripar termelése

Az élelmiszeripar bővülése 2018-ban tovább folytatódott, sőt, a 2018-as év minden téren kifejzetten kiemelkedőnek számít, ezen belül is a legjobban a belföldi értékesítés nőtt, mind árbevétel növekedése, mind a volumenváltozása meghaladta a többi mutatóét.

Az élelmiszeripar összes értékesítése

Az ágazat összértékesítése 2014 és 2018 között hullámzóan növekedett. Ötéves viszonylatban az élelmiszeripar összességében növekvő tendenciát mutatott, de az ingadozás nem kerülte el a szakágazatok többségét. Mindezekkel együtt az ötéves időszak végére növekedett a takarmánygyártás, az italgyártás, a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, és zöldségfeldolgozás, a növényi és állati olaj, valamint a tejfeldolgozás is, ez alól az egyéb élelmiszergyártás a kivétel, amely jelentősebb csökkenést könyvelhetett el. Éves szinten a növényi és állati olaj gyártása szakágazat csökkent (-3,4%).

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése

Az ágazat belföldi értékesítése éves és ötéves szinten egyaránt emelkedett. Előző évhez képest 8,7%-os, 2014-hez képest 17,5%-os bővülést ért el. Ez az érték az előző évi bővülést 2,1 százalékponttal, az előző ötévest pedig 4,3 százalékponttal haladta meg. Az hullámzó növekedés a belföldi értékesítést is jellemezte a ciklusban. 2018-ban jobban teljesített a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és a növényi és állati olajgyártás szakágazat is. Ez utóbbinál viszont éves szinten visszaesés tapasztalható (-4,2%).

Az élelmiszeripar export értékesítése

"Az ágazat exportértékesítése ötéves viszonylatban jelentősen, több mint 20%-kal bővült. 80% feletti növekedést ért el a tejfeldogozás és a takarmánygyártás szakágazat, de jelentősen nőtt az italgyártás, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítménygyártás, valamint a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás szakágazat exportértékesítése is. Előző évhez képest mindössze három szakágazat produkált csökkenést, a leginkább az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat esett vissza (-12,5%), a növényi és állati olaj gyártás, valamint malomipari termékek gyártása csupán 2,8-2,6%-ot csökkent. Kiugró exportértékesítési növekedést az italgyártás (20,7%) ért el, a többi szakágazat eredményei 5-7 százalék közötti növekedést mutattak."

Az élelmiszeripar termelési értéke

Az ágazat termelési értéke évről évre nő, a pozitív tendencia 2018-ban is folytatódott. Ötéves viszonylatban az alágazatok többsége 15 és 30% közötti bővülést produkált, csupán az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat csökkent. Éves szinten az italgyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazat termelési értéke nőtt nagyobb mértékben (13 és 12%), amit a húsfeldogozás szakágazat 10,7%-os termelési értéknövekedésével megközelített. A termelési érték éves növekedése több szakágazatnál is meghaladja az 5%-ot.

Az élelmiszeripar összes értékesítésének volumenváltozása

Az ágazat 2018-ban összességében mintegy 3,7 százalékpontos növekedést produkált a tavalyi évhez képest. A 2013-tól 2018-ig tartó időszakban jelentősen növekedett az összes értékesítés volumene, meghaladta a 16%-ot. 2018-ban a húzó szakágazatok az italgyártás, a dohánygyártás, a húsfeldolgozás a takarmánygyártás és az egyéb élelmiszerek gyártása voltak. A takarmánygyártás, az italgyártás, a dohánygyártás ötéves viszonylatban is bővült.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az ágazat belföldi értékesítésének volumene összességében bővült. Az szakágazatok egy kivételével (egyéb élelemiszer gyártása szakágazat -1,6%) növekedéssel zárták a vizsgált időszakot. Az előző évhez képest az italgyártás, a húsfeldolgozás,-tartósítás, húskészítmény gyártása és a malomipari termék, keményítő gyártása nőtt számottevően. A legnagyobb növekedést 5 éves viszonylatban a takarmány gyártás (+32,9%), illetve a növényi, állati olaj gyártása szakágazat adta.

Az élelmiszeripar export értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az export volumenváltozása az előző évhez képest növekedést mutat, három szakágazatban (tejfeldolgozás, malomipari termékek, pékárú gyártása) azonban visszaesés volt tapasztalható, a pékáru gyártása szakágazatban ez a visszaesés nagyságrendnyi, -16,5% volt. Kiugró emelkedést csupán az italgyártásban és a dohánytermék gyártásában tapasztalható. Ezzel szemben 5 éves viszonylatban erősen szórt a mezőny. Az ágazat összesságáben mintegy 17%-os export értékesítési volumennövekedést produkált, amely legnagyobb részt a takarmánygyártás 105%-os, a tejfeldolgozás 76%-os és a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 24%-os növekedéséből adódik össze.

Az élelmiszeripar termelési értékének volumenváltozása

Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ról 2018-ra 3,8 százalékponttal növekedett. Különösen nagyot nőtt a húsfeldolgozás, -tartósítás, a dohány termékek gyártása és az italgyártás szakágazat. 2013-tól 2018-ig az ágazat volumenváltozása pozitív, meghaladja a 16%-ot, ezen belül is a takarmánygyártás, az italgyártás, a tejfeldogozás agyümölcs-, zöldségtartósítás, a húsfeldolgozás és a növényi, állati olaj gyártása ért el kétszámjegyű emelkedést. Az ötéves periódusban csak az egyéb élelmiszergyártás termelésiérték volumene csökkent.