Az élelmiszeripar exportértékesítésének részesedése az ágazat összértékesítéséből

Az elmúlt öt évben az exportértékesítés növekedése (+19,8%) meghaladta az összes értékesítés (+15,7%) növekedését, ennek köszönhetően enyhén emelkedett az export részesedési aránya.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése

Az ágazat belföldi értékesítése az elmúlt öt év alatt összességében 13,2 %-kal bővült. Általánosságban elmondható, hogy minden alágazat esetében növekedést tapasztalhatunk, de legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártása növekedett, amely az öt évvel ezelőtti érték több, mint másfélszeresére emelkedett. A dohány, takarmány és italgyártás mintegy negyedével bővült és majdnem egy ötödös bővülést ért el a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás is. Fokozatosan csökkent a malomipari termék, keményítő gyártása. Az egyéb élelmiszergyártás drasztikus csökkenése, valamint a takarmánygyártás látványos növekedése a 2015 és 2016 között lezajlott TEÁOR kategóriaváltás következménye, mikor is az egyéb élelmiszergyártás kategóriából a takarmánygyártás kategóriába soroltak át egy nagyvállalatot.

Az élelmiszeripar export értékesítése

Az élelmiszeripar export értékesítése 2013 és 2017 között mintegy ötödével (+19,8%) nőtt. Különösen kiugró emelkedést mutatott a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, valamint a takarmánygyártás és a tejfeldolgozás, mely utóbbiak 2015, 2016 és 2017-ben teljesítettek kimagaslóan. Minimális csökkenés a növényi, állati olaj gyártása és a malomipari termékek esetében tapasztalható. Az egyéb élelmiszer gyártásánál jelentkező drasztikus visszaesés oka egy, különösen exportorientált nagyvállalat TEÁOR kategória átsorolása 2015-ről 2016-ra a takarmánygyártás kategóriába. Az adatokból jól látszik ez utóbbi kategória látványos megugrása, amit az átsorolás eredményezett.

Az élelmiszeripar termelési értéke

Az ágazat termelési értéke évről évre nő, a pozitív tendencia 2017-ben is folytatódott. Az alágazatok nagy része több mint egynegyedével bővült, és a többi is megközelíti ezt a szintet. Ez alól kivételt csak a malomipari termék, keményítő gyártása és az egyéb élelmiszergyártás képez, ez utóbbi estében pedig a csökkenés egy nagyvállalati TEÁOR besorolás váltásnak köszönhető, amely változás kiugró értéket eredményezett a takarmány gyártása alágazatban.

Az élelmiszeripar összes értékesítésének volumenváltozása

Az ágazat 2012-2017-et felölelő időszakában némi hullámzástól eltekintve egyenletes növekedés tapasztalható. A vizsgált időszakban a szakágazatok széles körében bővült a volumen. Az elmúlt öt évben minden szakágazat esetében nőtt a termelés. A takarmány gyártás jelentős növekedését ez esetben is egy nagyvállalat TEÁOR átsorolása okozta.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenváltozása

Az ágazat belföldi értékesítésének volumene 2017-re összességében bővült. Az alágazatok nagy része növekedéssel zárta a vizsgált időszakot. A gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, a malomipari termék, keményítő gyártása és az egyéb élelmiszer gyártása alágazat esetében volumen csökkenés tapasztalható. Az ital-, és takarmány gyártás volumene közel egynegyedével bővült, ez utóbbi alágazat kimagasló eredményességét itt is ugyanazon nagyvállalat TEÁOR átsorolása okozta.

Az élelmiszeripar export értékesítésének volumenváltozása

Kiemelkedően teljesített az export értékesítés, melynek volumene az elmúlt öt évben több mint 21 %-kal bővült. A kiugró növekedés nagy része elsősorban a tejfeldolgozás, illetve a takarmány gyártás alágazat jó teljesítményének köszönhető, de figyelemreméltó bővülést mutatott a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, a malomipari termék, keményítő gyártás, a dohánytermék és a pékáru, tésztafélék gyártása is. Az egyéb élelmiszer és takarmány gyártás alágazatot érintő TEÁOR átsorolás az export esetében erősebben érezteti hatását, mivel az átsorolt cég egy kifejezetten exportorientált nagyvállalat.

Az élelmiszeripar termelési értékének volumenváltozása

A termelési értékek volumenváltozása az ágazat egészére vonatkozóan a vizsgált időszakban egyenletes növekedést mutatott. Az export értékesítésben kiemelkedően teljesítő tejfeldolgozás, illetve a takarmány gyártás alágazat jó eredményei a termelési érték volumenváltozásában is visszaköszönnek.Az italgyártás alágazatnál megfigyelhető két számjegyű növekedés mögött, egy minimális hullámzástól eltekintve, évről évre egyenletesen jó teljesítmény áll. Az egyéb élelmiszer és takarmány gyártás alágazatot érintő TEÁOR átsorolás hatása természetesen itt is érzékelhető.

Élelmiszeripar alapadatai

Az élelmiszeripari vállalkozások vagyona 2012 óta fokozatosan emelkedik.

Az élelmiszeripar bruttó hozzáadott értéke

Az előző öt évben az élelmiszeripar nemzetgazdasági részesedése kiegyensúlyozott volt, pozitívan járult hozzá a hazai GDP növekedéséhez. Az ágazat folyó áron mért kibocsátása is egyenletes, éves átlaga elérte, sőt, kicsivel meg is haladta a 600 milliárd forintot.