Az élelmiszeripar bruttó hozzáadott értéke

Az élelmiszeripar nemzetgazdasági részesedése az előző öt év távlatában nézve továbbra is kiegyensúlyozott és pozitívan járul hozzá a hazai GDP növekedéséhez. Az ágazat folyó áron mért kibocsátása is egyenletes, éves értéke meghaladta a 707 milliárd forintot.

Az élelmiszeripar termelése

Az élelmiszeripar bővülése 2018-ban tovább folytatódott, sőt, a 2018-as év minden téren kifejzetten kiemelkedőnek számít, ezen belül is a legjobban a belföldi értékesítés nőtt, mind árbevétel növekedése, mind a volumenváltozása meghaladta a többi mutatóét.

Az élelmiszeripar összes értékesítése

Az ágazat összértékesítése a 2014 és 2018 közöt folyamatos és stabil növekedést mutatott. A szakágazatok többségében egyértelmű a növekvő tendencia, a takarmánygyártás, az italgyártás, a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, és zöldségfeldolgozás, a növényi és állati olaj, valamint a tejfeldolgozás is kétszámjegyű bővülést mutat. Éves szinten is, a növényi és állati olaj gyártása szakágazat kis megingását kivéve egyenletes növekedés tapasztalható.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése

Az ágazat belföldi értékesítése éves és ötéves szinten egyaránt emelkedett. Előző évhez képest 8,7%-os, 2014-hez képest 17,5%-os bővülést ért el. Ez az érték az előző évi bővülést 2,1%-kal, az előző ötévest pedig 4,3 százalékponttal haladta meg. Ötéves viszonylatban elmondható még, hogy az előző évhez képest a jelentős növekedést felmutató szakágazatok (takarmánygyártás, italgyártás, dohánytermék gyártása) mellé 2018-ban felzárkózott a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és a növényi és állati olyajgyártás szakágazat is. Visszaesés csupán éves szinten, ott is csak egy szakágazatnál és kismértékben tapasztalható.

Az élelmiszeripar export értékesítése

Az ágazat exportértékesítése ötéves viszonylatban jelentősen, több mint 20%-kal bővült. 80% feletti növekedést ért el a tejfeldogozás és a takarmánygyártás szakágazat, de jelentősen nőtt az italgyártás, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítménygyártás, valamint a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás szakágazat exportértékesítése is. Előző évhez képest mindössze három szakágazat produkált csökkenést, a leginkább az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat esett vissza (-12,5%), a növényi és állati olaj gyártás, valamint malomipari termékek gyártása csupán 2,8-2,6%-ot csökkent. Kiugró exportértékesítési növekedést az italgyártás (20,7%) ért el, a többi szakágazat eredményei egyenletes emelkedést mutattak az 5 és 7% között.

Az élelmiszeripar termelési értéke

Az ágazat termelési értéke évről évre nő, a pozitív tendencia 2018-ban is folytatódott. Ötéves viszonylatban az alágazatok többsége 15 és 30% közötti bővülést produkált, csupán az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat csökkent. Éves szinten az italgyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazat termelési értéke nőtt nagyobb mértékben (13 és 12%), amit a húsfeldogozás szakágazat 10,7%-os termelési értéknövekedésével megközelített. A termelési érték éves növekedése több szakágazatnál is meghaladja az 5%-ot.

Az élelmiszeripar összes értékesítésének volumenváltozása

Az ágazat 2017-hez képest összességében mintegy 3,7 százalékpontos növekedést produkált a tavalyi évhez képest. A 2013-tól 2018-ig tartó időszakban is jelentősen növekedett az összes érétkesítés volumene, meghaladta a 16%-ot. 2018-ban a húzó szakágazatok az italgyártás, a dohánygyártás, a húsfeldolgozás a takarmánygyártás és az egyéb élelmiszerek gyártása voltak. A takarmánygyártás, az italgyártás, a dohánygyártás ötéves viszonylatban is szépen teljesített, ami mellett megemlítendő még gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, a tejfeldolgozás és a húsfeldolgozás is.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az ágazat belföldi értékesítésének volumene összességében bővült. Az szakágazatok egy kivételével (egyéb élelemiszer gyártása szakágazat -1,6%) növekedéssel zárták a vizsgált időszakot. Az előző évhez képest az italgyártás, a húsfeldolgozás,-tartósítás, húskészítmény gyártása és a malomipari termék, keményítő gyártása nőtt számottevően. A legnagyobb növekedést 5 éves viszonylatban a takarmány gyártás (+32,9%), illetve a növényi, állati olaj gyártása szakágazat adta.

Az élelmiszeripar export értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az export volumenváltozása az előző évhez képest növekedést mutat, három szakágazatban (tejfeldolgozás, malomipari termékek, pékárú gyártása) azonban visszaesés volt tapasztalható, a pékáru gyártása szakágazatban ez a visszaesés nagyságrendnyi, -16,5% volt. Kiugró emelkedést csupán az italgyártásban és a dohánytermék gyártásában tapasztalható. Ezzel szemben 5 éves viszonylatban erősen szórt a mezőny. Az ágazat összesságáben mintegy 17%-os export értékesítési volumennövekedést produkált, amely legnagyobb részt a takarmánygyártás 105%-os, a tejfeldolgozás 76%-os és a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 24%-os növekedéséből adódik össze.

Az élelmiszeripar termelési értékének volumenváltozása

Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ról 2018-ra 3,8 százalékponttal növekedett. Különösen nagyot nőtt a húsfeldolgozás, -tartósítás, a dohány termékek gyártása és az italgyártás szakágazat. 2013-tól 2018-ig az ágazat volumenváltozása pozitív, meghaladja a 16%-ot, ezen belül is a takarmánygyártás, az italgyártás, a tejfeldogozás agyümölcs-, zöldségtartósítás, a húsfeldolgozás és a növényi, állati olaj gyártása ért el kétszámjegyű emelkedést. Az ötéves periódusban csak az egyéb élelmiszergyártás termelésiérték volumene csökkent.