Az élelmiszeripari termelés negyedéves adatai

Az élelmiszeripar 2019. I. negyedéves termelési értéke előző év azonos időszakához képest folyó áron növekedett, a változatlan áron számolt volumenváltozás viszont kisebb volt, mint az előző év azonos negyedévi változása. Ugyanez mondható el a belföldi értékesítésről és az összes értékesítésről is, egyedül az export értékesítés volumenváltozása produkált jelentős többletet 2018 I. negyedévéhez képest.

Az élelmiszeripar negyedéves belföldi értékesítése alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenváltozása változatlan áron számítva előző év azonos időszakához képest mintegy a felére csökkent 2019 I. negyedévében. Erősen növekedett viszont az italgyártás és a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat volumene, valamint nőtt a malomipari termékek, a pékáru és a takarmánygyártás volumene is. A legnagyobb, kétszámjegyű visszaesést a dohányipar produkálta.

Az élelmiszeripar negyedéves export értékesítése alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Éves szinten 2019 I. negyedévében az élelmiszeripar export értékesítésének volumenváltozása jelentős volt, 4,3 százalékponttal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Különösen a malomipari export értékesítése nőtt meg, de nem sokkal maradt le mögötte a takarmány és italgyártás, valamint a növényi és állati olaj gyártása, amelyek külön-külön mind kétszámjegyű növekedéssel járultak hozzá az egészhez. A többi szakágazat is bővülési pályán mozog, kivételt csak az egyéb élelmiszer, illetve a dohánytermékek gyártása képeznek.

Az élelmiszeripar negyedéves összértékesítése alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar összes értékesítése minimálisan ugyan, de alacsonyabb volumennövekedést ért el 2019. I. negyedévben, mint 2018 I. negyedévében. Ágazatonként ugyanakkor kiegyensúlyozottabb bővülést figyelhetünk meg, mint előző év azonos időszakában, amikor 2-3 szakág kiugró növekedése adta az össznövekmény nagy részét. Tárgynegyedévben az egyéb élelmiszergyártás és a dohánytermékek gyártása kivételével minden szakágazat stabil bővülést mutatott.

Az élelmiszeripar negyedéves termelési értéke alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar termelési érték volumenváltozása 2019 első három hónapjában mintegy 5 százalékkal nőtt előző év azonos időszakához képest. Pozitívumként elmondható, hogy az ágazat bővülése kiegyensúlyozott, a legfontosabb alágazatok, italgyártás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, malomipar, takarmány gyártás, növényi olaj gyártása stabil és magas bővülést mutatott. A kivételt e mutató tekintetében is az egyéb élelmiszergyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazat jelenti, amelyek csökkentek.

Az élelmiszeripar bruttó hozzáadott értéke

Az élelmiszeripar nemzetgazdasági részesedése az előző öt év távlatában nézve továbbra is kiegyensúlyozott és pozitívan járul hozzá a hazai GDP növekedéséhez. Az ágazat folyó áron mért kibocsátása is egyenletes, éves értéke meghaladta a 707 milliárd forintot.

Az élelmiszeripar termelése

Az élelmiszeripar bővülése 2018-ban tovább folytatódott, sőt, a 2018-as év minden téren kifejzetten kiemelkedőnek számít, ezen belül is a legjobban a belföldi értékesítés nőtt, mind árbevétel növekedése, mind a volumenváltozása meghaladta a többi mutatóét.

Az élelmiszeripar összes értékesítése

Az ágazat összértékesítése 2014 és 2018 között hullámzóan növekedett. Ötéves viszonylatban az élelmiszeripar összességében növekvő tendenciát mutatott, de az ingadozás nem kerülte el a szakágazatok többségét. Mindezekkel együtt az ötéves időszak végére növekedett a takarmánygyártás, az italgyártás, a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, és zöldségfeldolgozás, a növényi és állati olaj, valamint a tejfeldolgozás is, ez alól az egyéb élelmiszergyártás a kivétel, amely jelentősebb csökkenést könyvelhetett el. Éves szinten a növényi és állati olaj gyártása szakágazat csökkent (-3,4%).

Az élelmiszeripar belföldi értékesítése

Az ágazat belföldi értékesítése éves és ötéves szinten egyaránt emelkedett. Előző évhez képest 8,7%-os, 2014-hez képest 17,5%-os bővülést ért el. Ez az érték az előző évi bővülést 2,1 százalékponttal, az előző ötévest pedig 4,3 százalékponttal haladta meg. Az hullámzó növekedés a belföldi értékesítést is jellemezte a ciklusban. 2018-ban jobban teljesített a húsfeldolgozás, a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és a növényi és állati olajgyártás szakágazat is. Ez utóbbinál viszont éves szinten visszaesés tapasztalható (-4,2%).

Az élelmiszeripar export értékesítése

"Az ágazat exportértékesítése ötéves viszonylatban jelentősen, több mint 20%-kal bővült. 80% feletti növekedést ért el a tejfeldogozás és a takarmánygyártás szakágazat, de jelentősen nőtt az italgyártás, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítménygyártás, valamint a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás szakágazat exportértékesítése is. Előző évhez képest mindössze három szakágazat produkált csökkenést, a leginkább az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat esett vissza (-12,5%), a növényi és állati olaj gyártás, valamint malomipari termékek gyártása csupán 2,8-2,6%-ot csökkent. Kiugró exportértékesítési növekedést az italgyártás (20,7%) ért el, a többi szakágazat eredményei 5-7 százalék közötti növekedést mutattak."