Az élelmiszeripar újonnan folyósított hitelállománya

Az élelmiszeripar újonnan folyósított hitelei a 2018 IV. negyedévében 74%-os növekedést mutattak. Az adatokat jelentősen befolyásolta egy nagy összegű beruházási hitelügylet, amely az egyéb élelmiszeripari szakágazat kategóriában jelenik meg. Ugyancsak magas, 42,46%-os növekedést mutatnak a forint folyószámlahitelek és az egyéb hitelek is a duplájára nőttek az előző negyedévhez képest. Csökkenést csak a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek és az egyéb éven belüli hitelek produkáltak. Ugyanez mondható el éves szinten is, 2017 IV. negyedévéhez viszonyítva a beruházási hitelek és a forint folyószámlahitelek bővültek nagyságrendekkel. Előzőekből következően a folyósított hitelek megoszlásában a beruházási hiteleké a legnagyobb szelet 51,44%-kal.

Az élelmiszeripar újonnan folyósított hitelállománya szakágazati bontásban

Az újonnan folyósított hitelek értéke a szakágazatok összességében jelentősen bővült. Előző negyedévhez képest 74,15%-kal, előző év azonos időszakához képest pedig 83,4%-kal nőtt. A kiugró növekedést egy, az egyéb élelmiszeripari szakágazatban jelentkező beruházási hitelügylet okozza, ami jelentősen befolyásolja az adatokat. Az egyéb élelmiszeripari szakágazattól eltekintve a 2018 IV. negyedévében az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, a malomipari termékek gyártása, a baromfihús feldolgozása és a húsfeldolgozás szakágazat vette fel a legtöbb hitelt. Előző negyedévhez képest a tartósított lisztesáru, az olaj gyártása, tejtermék gyártása, baromfihús feldogozása, kenyér, friss pékárú szakágazat hitelfelvétele nőtt több mint 50%-kal, éves szinten az olajgyártás, baromfihús feldolgozás, tartósított lisztesárú, húsfeldolgozás, malomipar és a tésztafélék gyártása szakágazat hitelfelvétele bővült 50% felett. A 2018. IV. negyedéves szakágazati hitelfelvétel megoszlása a következőképpen alakul

Az élelmiszeripar fennálló hitelállománya

Az élelmiszeripar fennálló hitelállománya 2018 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest 1,77%-kal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig 9,13%-os bővülést mutatott. Az éven túli hitelek adják a hitelállomány több mint felét (53,99%), amely arány szinte teljesen megegyezik az előző év azonos időszakával. Továbbra is magas a beruházási hitelek aránya, az összes hitelcél között a legnagyobb, annak ellenére, hogy előző negyedévhez képest -2,19%-os csökkenést mutat.

Az élelmiszeripar fennálló hitelállománya szakágazati bontásban

2018 IV. negyedévében az élen nem változott érdemben a sorrend, a legnagyobb hitelállománnyal továbbra is az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás, a húsfeldolgozás,- tartósítás, a baromfihús feldolgozás, tartósítás, illetve a malomipari termékek szakágazat rendelkezik. A legnagyobb visszaesés az előző negyedévhez képest a gyümölcs-, zöldséglé gyártása (-14,01%), az élmezőnyben lévő húsfeldolgozás,- tartósítás (-6,65%), illetve a tésztafélék (-9,48%) hitelállományában tapasztalható. A legnagyobb mértékben a tartósított lisztesárú gyártása (+91,45%) és az olajgyártás szakágazatban (+42,7%) nőtt a hitelállomány, ami az előző negyedéves alacsony bázisnak is köszönhető. A többi szakágazat egyenletes növekedést mutatott.