Élelmiszeripari Információs Rendszer

„ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK”

ÉFS 2014-2020

Aktuális hírek

Nincs megjeleníthető tartalom!

Legfrissebb adatok

Élelmiszeripari alapadatok

Az élelmiszeripar negyedéves termelési értéke alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar termelési érték volumenváltozása 2019 első három hónapjában mintegy 5 százalékkal nőtt előző év azonos időszakához képest. Pozitívumként elmondható, hogy az ágazat bővülése kiegyensúlyozott, a legfontosabb alágazatok, italgyártás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, malomipar, takarmány...

Az élelmiszeripar negyedéves összértékesítése alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar összes értékesítése minimálisan ugyan, de alacsonyabb volumennövekedést ért el 2019. I. negyedévben, mint 2018 I. negyedévében. Ágazatonként ugyanakkor kiegyensúlyozottabb bővülést figyelhetünk meg, mint előző év azonos időszakában, amikor 2-3 szakág kiugró növekedése adta az össznövekmény...

KKV-k az élelmiszeriparban

KKV mérethatárok

A kkv-besorolásnál a 2004. évi kis- és középvállalkozásokról, fejlesztésük támogatásáról szóló törvény szerinti mérethatárok (lásd táblázat) kerültek figyelembevételre a kapcsolt vállalkozásokra, az állami/önkormányzati tulajdonra vonatkozó kritérium, illetve a „kétéves szabály” kivételével.

Kiemelt szakágazatok

A hobbiállateledel gyártóvonalak kapacitáskihasználtsága

A beküldött információk alapján a hobbiállat-takarmány gyártósorának súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 71 százalék volt, átlagosan 245 üzemnapon, 14 órán át dolgoztak az üzemegységek 2017-ben. A beérkezett adatok alapján a gyártóvonalak 74 százaléka magas, illetve nagyon magas kihasználtsággal...

A bor külkereskedelmének alakulása, évközi adatok

A borexport értéke 29,1 millió eurót tett ki 2019. VI. negyedévében, ami 9,2 százalékos csökkenést jelentett 2018. hasonló időszakához képest. A borexport volumene 32,2 ezer tonnát tett ki 2019. IV. negyedévében, ami több 8 százalékos növekedést jelentett 2018. hasonló időszakához képest.

Elemezések, kiadványok, előadások

Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2017

Az elemzés az élelmiszer-termelésben működő gazdálkodó szervezetek 2017. évi gazdálkodását mutatja be a 2016. évi eredmények tükrében. Az összehasonlító vizsgálat a mezőgazdaság és az élelmiszeripari társas vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét ismerteti pénzügyi mutatók felhasználásával....

Támogatások

2014-től 2017. december 31-ig a rendelkezésünkre álló adatok alapján az élelmiszeriparba 90 milliárd Ft támogatás áramlott.

A Kormány szándékainak megfelelően az élelmiszeripar stratégiai ágazatnak minősül, ezért a 2014-2020-as támogatási időszakban 300 milliárd forint támogatásban részesül.

Hasznos linkek

Érdekképviseletek

Az érdekképviseletek nevére kattintva érheti el a szervezet honlapját

Bemutatkozás

A modern piacgazdaságban a vállalatok hatékony működéséhez, a szakpolitikák kialakításához és nyomon követéséhez, az élelmiszeriparban végbemenő gazdasági folyamatok jobb megértéséhez elengedhetetlen, hogy pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a piacok állapotáról és a várható változásokról.

A napjainkban zajló információs forradalom ellenére az élelmiszeriparra vonatkozó statisztikai adatok széttagoltan, több szervezet honlapján, illetve kiadványaiban érhetőek el és sokszor csak alapos módszertani tudás és háttér információk birtokában válnak helyesen értékelhetővé, illetve jól felhasználhatóvá.

Az információáramlás megkönnyítése érdekében az Agrárminisztérium az Agrárgazdasági Kutató Intézettel együttműködve létrehozta az Élelmiszeripari Információs Rendszert (ÉLIR), amely célja, hogy az élelmiszeriparral kapcsolatos statisztikai adatokat, információkat integráltan, felhasználóbarát módon, módszertani útmutatóval együtt jelenítse meg.

Az Élelmiszeripari Információs Rendszer fejlesztése egy átfogó, több éves folyamat, amelynek csupán első állomása a honlap elindítása. Célunk, hogy az ÉLIR egyre inkább az élelmiszeripar információs központjává váljék, ahol az érdeklődők megtalálják a számukra fontos és nélkülözhetetlen ágazati információkat. Ezért arra bíztatjuk felhasználóinkat, hogy osszák meg velünk észrevételeiket, javaslataikat.

Reményeink szerint az ÉLÍR támogatni fogja az ipar és a kormányzat szereplőit a mindennapi döntéseik meghozatalában, és hozzájárul az egész magyar élelmiszeripar hatékony működéséhez és fejlődéséhez.

Földművelésügyi Minisztérium logoAKI