Élelmiszeripari Információs Rendszer

„ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK”

ÉFS 2014-2020

Bemutatkozás

A modern piacgazdaságban a vállalatok hatékony működéséhez, a szakpolitikák kialakításához és nyomon követéséhez, az élelmiszeriparban végbemenő gazdasági folyamatok jobb megértéséhez elengedhetetlen, hogy pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a piacok állapotáról és a várható változásokról.

A napjainkban zajló információs forradalom ellenére az élelmiszeriparra vonatkozó statisztikai adatok széttagoltan, több szervezet honlapján, illetve kiadványaiban érhetőek el és sokszor csak alapos módszertani tudás és háttér információk birtokában válnak helyesen értékelhetővé, illetve jól felhasználhatóvá.

Az információáramlás megkönnyítése érdekében az Agrárminisztérium az Agrárgazdasági Kutató Intézettel együttműködve létrehozta az Élelmiszeripari Információs Rendszert (ÉLIR), amely célja, hogy az élelmiszeriparral kapcsolatos statisztikai adatokat, információkat integráltan, felhasználóbarát módon, módszertani útmutatóval együtt jelenítse meg.

Az Élelmiszeripari Információs Rendszer fejlesztése egy átfogó, több éves folyamat, amelynek csupán első állomása a honlap elindítása. Célunk, hogy az ÉLIR egyre inkább az élelmiszeripar információs központjává váljék, ahol az érdeklődők megtalálják a számukra fontos és nélkülözhetetlen ágazati információkat. Ezért arra bíztatjuk felhasználóinkat, hogy osszák meg velünk észrevételeiket, javaslataikat.

Reményeink szerint az ÉLÍR támogatni fogja az ipar és a kormányzat szereplőit a mindennapi döntéseik meghozatalában, és hozzájárul az egész magyar élelmiszeripar hatékony működéséhez és fejlődéséhez.

Földművelésügyi Minisztérium logoAgrárgazdasági Kutató Intézet logo

Legfrissebb adatok

Élelmiszeripari alapadatok

Az élelmiszeripar negyedéves termelési értéke alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar termelési érték volumenváltozása 2019 első három hónapjában mintegy 5 százalékkal nőtt előző év azonos időszakához képest. Pozitívumként elmondható, hogy az ágazat bővülése kiegyensúlyozott, a legfontosabb alágazatok, italgyártás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, malomipar, takarmány...

Az élelmiszeripar negyedéves összértékesítése alágazatokra bontva folyó áron és volumenváltozása változatlan áron

Az élelmiszeripar összes értékesítése minimálisan ugyan, de alacsonyabb volumennövekedést ért el 2019. I. negyedévben, mint 2018 I. negyedévében. Ágazatonként ugyanakkor kiegyensúlyozottabb bővülést figyelhetünk meg, mint előző év azonos időszakában, amikor 2-3 szakág kiugró növekedése adta az össznövekmény...

KKV-k az élelmiszeriparban

KKV mérethatárok

A kkv-besorolásnál a 2004. évi kis- és középvállalkozásokról, fejlesztésük támogatásáról szóló törvény szerinti mérethatárok (lásd táblázat) kerültek figyelembevételre a kapcsolt vállalkozásokra, az állami/önkormányzati tulajdonra vonatkozó kritérium, illetve a „kétéves szabály” kivételével.

Nagyvállalkozások főbb mutatói

Az élelmiszeripari nagyvállalkozások árbevétele az elmúlt három évben több mint 2000 milliárd forintot ért el évente, 2017-ben pedig a 2300 milliárd forintot is meghaladta. Adózás előtti eredményük 93,0 milliárd forintot tett ki, amely a 2013. évi érték több mint háromszorosa.

Élelmiszeripari export

Élelmiszeripari export súlya

Az élelmiszeripari vállalatok exportárbevétele a teljes árbevétel nagyságrendileg egyharmadát adja. Nominálisan számított értéke az elmúlt évek folyamatos bővült, 2016-ról 2017-re 5,4 százalékkal emelkedett.

Exportárbevétel alakulása tulajdonosi forma szerint

A teljes külpiaci forgalom több mint felét tudhatják magukénak a 100%-ban külföldi tulajdonú vállalatok, és részesedésük folyamatosan növekszik. A teljes egészében belföldi tulajdonú élelmiszeripari vállalatok exportárbevétele az elmúlt öt évben 7,7 százalékkal, míg a 100%-ban külföldi tulajdonú vállalatok...

Tulajdonosi forma szerint

Külföldi tulajdonú vállalatok alapadatai

A külföldi tulajdonú vállalatok árbevétele 8,2 százalékkal nőtt 2017-ben, míg az adózás előtti eredményük nagyságrendileg egynegyedével esett vissza.

Belföldi tulajdonú vállalatok alapadatai

A belföldi tulajdonú vállalatok árbevétele és jegyzett tőkéje is fokozatosan emelkedett az elmúlt években, csakúgy mint üzemi és adózás előtti eredményük. Utóbbi 70,2 milliárd forintot ért el 2017-ben, ami 19,6 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest.

Kiemelt szakágazatok

A bor külkereskedelmének alakulása, évközi adatok

A borexport értéke 23,7 millió eurót tett ki 2019. első negyedévében, ami 22 százalékos csökkenést jelentett 2018. hasonló időszakához képest. A borexport volumene 22,3 ezer tonnát tett ki 2019. első negyedévében, ami több, mint 30 százalékos csökkenést jelentett 2018. hasonló időszakához képest.

Tésztafélék gyártása szakágazat részesedése, évközi adatok

A termékcsoport exportárbevétele 12,2 százalékkal csökkent, importárbevétele 17,1 százalékkal nőtt 2019. első negyedévében az egy évvel korábbi adatokhoz mérten. A termékcsoport exportvolumene szinte azonos az egy évvel korábbi adatokkal, importvolumene 26,2 százalékkal nőtt 2019. első negyedévében az...

Elemezések, kiadványok, előadások

Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2017

Az elemzés az élelmiszer-termelésben működő gazdálkodó szervezetek 2017. évi gazdálkodását mutatja be a 2016. évi eredmények tükrében. Az összehasonlító vizsgálat a mezőgazdaság és az élelmiszeripari társas vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét ismerteti pénzügyi mutatók felhasználásával....

Támogatások

2014-től 2017. december 31-ig a rendelkezésünkre álló adatok alapján az élelmiszeriparba 90 milliárd Ft támogatás áramlott.

A Kormány szándékainak megfelelően az élelmiszeripar stratégiai ágazatnak minősül, ezért a 2014-2020-as támogatási időszakban 300 milliárd forint támogatásban részesül.

Hasznos linkek

Érdekképviseletek

Az érdekképviseletek nevére kattintva érheti el a szervezet honlapját

Aktuális hírek

Frissültek az élelmiszeripar termelési és értékesítési adatai

Az élelmiszeripar 2018-as termelési és értékesítési alapadatai az Élelmiszeripar alapadatai/Termelés és értékesítés almenüpontjában találhatóak.

Frissültek az élelmiszeripari beruházási adatok

Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke, valamint volumen-, és árváltozásai a 2014 és 2018-as időszakban az Élelmiszeripari alapadatok/Beruházás menüpont alatt érhetők el.

Frissültek az élelmiszeripar fennálló és újonnan folyósított hitelállományának adatai

Az élelmiszeripar fennálló hitelállományának, valamint az újonnan folyósított hitelkihelyezéseinek a 2018. IV. negyedév adataival frissített táblázatai az Élelmiszeripari alapadatok/Hitelállomány és a Kiemelt szakágazatok/Hitelállomány menüpont alatt érhetők el. A hitelezésre vonatkozó adatok ágazati,...