Az élelmiszeripar termelési értéke

Az ágazat termelési értéke évről évre nő, a pozitív tendencia 2018-ban is folytatódott. Ötéves viszonylatban az alágazatok többsége 15 és 30% közötti bővülést produkált, csupán az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat csökkent. Éves szinten az italgyártás és a dohánytermékek gyártása szakágazat termelési értéke nőtt nagyobb mértékben (13 és 12%), amit a húsfeldogozás szakágazat 10,7%-os termelési értéknövekedésével megközelített. A termelési érték éves növekedése több szakágazatnál is meghaladja az 5%-ot.

Az élelmiszeripar összes értékesítésének volumenváltozása

Az ágazat 2018-ban összességében mintegy 3,7 százalékpontos növekedést produkált a tavalyi évhez képest. A 2013-tól 2018-ig tartó időszakban jelentősen növekedett az összes értékesítés volumene, meghaladta a 16%-ot. 2018-ban a húzó szakágazatok az italgyártás, a dohánygyártás, a húsfeldolgozás a takarmánygyártás és az egyéb élelmiszerek gyártása voltak. A takarmánygyártás, az italgyártás, a dohánygyártás ötéves viszonylatban is bővült.

Az élelmiszeripar belföldi értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az ágazat belföldi értékesítésének volumene összességében bővült. Az szakágazatok egy kivételével (egyéb élelemiszer gyártása szakágazat -1,6%) növekedéssel zárták a vizsgált időszakot. Az előző évhez képest az italgyártás, a húsfeldolgozás,-tartósítás, húskészítmény gyártása és a malomipari termék, keményítő gyártása nőtt számottevően. A legnagyobb növekedést 5 éves viszonylatban a takarmány gyártás (+32,9%), illetve a növényi, állati olaj gyártása szakágazat adta.

Az élelmiszeripar export értékesítésének volumenváltozása

2018-ban az export volumenváltozása az előző évhez képest növekedést mutat, három szakágazatban (tejfeldolgozás, malomipari termékek, pékárú gyártása) azonban visszaesés volt tapasztalható, a pékáru gyártása szakágazatban ez a visszaesés nagyságrendnyi, -16,5% volt. Kiugró emelkedést csupán az italgyártásban és a dohánytermék gyártásában tapasztalható. Ezzel szemben 5 éves viszonylatban erősen szórt a mezőny. Az ágazat összesságáben mintegy 17%-os export értékesítési volumennövekedést produkált, amely legnagyobb részt a takarmánygyártás 105%-os, a tejfeldolgozás 76%-os és a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 24%-os növekedéséből adódik össze.

Az élelmiszeripar termelési értékének volumenváltozása

Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ról 2018-ra 3,8 százalékponttal növekedett. Különösen nagyot nőtt a húsfeldolgozás, -tartósítás, a dohány termékek gyártása és az italgyártás szakágazat. 2013-tól 2018-ig az ágazat volumenváltozása pozitív, meghaladja a 16%-ot, ezen belül is a takarmánygyártás, az italgyártás, a tejfeldogozás agyümölcs-, zöldségtartósítás, a húsfeldolgozás és a növényi, állati olaj gyártása ért el kétszámjegyű emelkedést. Az ötéves periódusban csak az egyéb élelmiszergyártás termelésiérték volumene csökkent.

Az élelmiszeripar exportértékesítésének részesedése az ágazat összértékesítéséből

Ötéves viszonylatban az exportértékesítés növekedése (20,3%) meghaladta az összes értékesítés (+18,5%) növekedését. Az export részesedési aránya ötéves viszonylatban egyenletesnek mondható, 39-40% körüli.

Élelmiszeripar alapadatai

Az élelmiszeriparban 2018-ban 4526 normál üzleti évet választó társas vállalkozás tevékenykedett. A foglalkoztatottak száma 87,8 ezer fő volt, a vállalkozások együttes vagyona pedig 2874 milliárd forintot tett ki.