Tisztelt érdeklődő!

  1. A honlap kialakítása során törekedtünk arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

  2. A honlap látogatása során keletkező személyes adatok felelős kezelője az Agrárgazdasági Kutató Intézet. A honlap üzemeltetését, programozását kizárólagosan az Intézet belső szervezeti egységei végzik.

  3. A keletkező személyes adatokat az Agrárgazdasági Kutató Intézet harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag statisztikai célokra, illetve a honlapfunkciók elérésének biztosítására használja fel.

  4. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdések, észrevételek megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

  5. Ez a tájékoztató a honlap tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek.

Adatvédelmi felelős:

Biczó András