elip_kkv_meret
Megnevezés
2015
2016
2017
2018
2019*
Értékesítés árbevétele (millió HUF)
2 035 657
2 093 617
2 362 899
2 501 980
2 526 065
Export árbevétel aránya (%)
41,9
40,5
41,0
38,6
37,5
Üzemi tevékenység eredménye (millió HUF)
81 394
83 629
97 859
100 167
108 967
Adózás előtti eredmény (millió HUF)
75 484
94 725
93 024
88 971
83 835
Átlagos stat. állományi létszám (fő)
34 944
35 268
38 155
38 574
37 800
Vállalkozások száma (db)
68
65
70
70
69
Jegyezett tőke (millió HUF)
155 570
156 550
159 046
161 500
152 309
Mérlegfőösszeg (millió HUF)
1 243 293
1 398 888
1 691 944
1 726 559
1 677 689
Létszámarányos árbevétel (millió HUF/fő)
58
59
62
65
67
Árbevételarányos adózott eredmény (%)
3,26
4,05
3,69
3,31
3,10
Eszközarányos nyereség (%)
5,35
6,06
5,16
4,79
4,66
Sajáttőke-arányos nyereség (%)
14,55
14,68
12,68
11,50
11,14
Eladósodottság foka (%)
58,6
53,6
54,1
53,1
52,6
Likviditási ráta
1,33
1,45
1,45
1,33
1,33
Forrás: NAV adatok alapján
*A május 31-ig beérkezett bevallások alapján
Excel letöltés