Az előző negyedévhez képest a tejipar 2019 I. negyedévében újonnan folyósított hitelek, a forint folyószámlahitelek kivételével, jelentős visszaesést mutattak. A beruházási és a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek majdnem elérték a 100%-os visszaesést, viszont az ágazat éven túli hitelkihelyezései eddig is meglehetősen nagy hullámzást mutattak. Éves szinten ugyan növekedett az új hitelkihelyezés (+8,36%), viszont az éven túli hitelek esetében az előző év azonos időszakához képest is nagy mértékben esett vissza a folyósítás. A tárgynegyedév hitelszerkezeti összetételében az előzőekben felsoroltak okán az éven belüli hitelek részesedtek a legnagyobb mértékben.

Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2018 2019
2018. I. negyedév 2018. II. negyedév 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév 2019. II. negyedév 2019. III. negyedév 2019. IV. negyedév
Tejtermék gyártása, ebből: 1 339 3 267 1 653 3 296 1 451 - - -
Éven túli hitelek, ebből: 898 1 027 1 351 2 399 39 - - -
Beruházási hitelek 898 1 023 1 351 2 234 27 - - -
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 0 4 0 165 12 - - -
Éven belüli hitelek, ebből: 391 2 217 287 897 1 303 - - -
Forint folyószámlahitelek 0 586 31 37 789 - - -
Egyéb éven belüli hitelek 391 1 631 256 860 514 - - -
Egyéb hitelek 50 23 15 0 109 - - -
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján
                 
                 
Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2016 2017
2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév
Tejtermék gyártása, ebből: 613 1 980 228 699 289 1 089 672 4 340
Éven túli hitelek, ebből: 60 707 6 20 161 705 216 3 679
Beruházási hitelek 31 343 6 20 158 1 216 3 056
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 29 364 0 0 3 704 0 623
Éven belüli hitelek, ebből: 551 1 217 182 370 128 381 417 520
Forint folyószámlahitelek 56 0 0 0 35 200 300 175
Egyéb éven belüli hitelek 495 1 217 182 370 93 181 117 345
Egyéb hitelek 2 56 40 309 0 3 39 141
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján

Mellékletek