A tejtermék gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

Az előző negyedévhez képest a tejipar 2019 I. negyedévében újonnan folyósított hitelek, a forint folyószámlahitelek kivételével, jelentős visszaesést mutattak. A beruházási és a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek majdnem elérték a 100%-os visszaesést, viszont az ágazat éven túli hitelkihelyezései eddig is meglehetősen nagy hullámzást mutattak. Éves szinten ugyan növekedett az új hitelkihelyezés (+8,36%), viszont az éven túli hitelek esetében az előző év azonos időszakához képest is nagy mértékben esett vissza a folyósítás. A tárgynegyedév hitelszerkezeti összetételében az előzőekben felsoroltak okán az éven belüli hitelek részesedtek a legnagyobb mértékben.

A tejtermék gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A tejtermék gyártása szakágazat hitelállománya éves és negyedéves szinten egyaránt csökkent 2019 I. negyedévében. Előző negyedévhez képest leginkább a beruházási hitelállomány esett vissza, amely elérte a 15,48%-ot. Éves szinten ellenben növekedett a beruházási hitelállomány 3,45%-kal, ezzel szemben a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek állománya előző év azonos időszakához képest több mint 42%-kal esett vissza. A szakágazat teljes hitelállományából a negyedévi csökkenés ellenére a beruházási hitelek teszik ki a legnagyobb részt, 43,21%-ot, míg a forint folyószámlahitelek 26,24%-kal, az egyéb éven belüli hitelek pedig 16,83%-kal részesülnek.