A tésztafélék gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A tésztafélék gyártása szakágazat éven túli, hosszútávú hitelfelvételei 2019 I. negyedévében a szám szerint alig 5%-os csökkenés ellenére nagyarányú visszaesést mutatnak, a beruházási hitelek minimálisra, a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek pedig zéróra csökkentek. A hitelfelvétel visszaesése különösen éves szinten érzékelhető, habár a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek szezonális hullámzása a zéró szintről és vissza, minden eddig megfigyelt évben tapasztalható volt. Negyedéves szinten csupán a forint folyószámlahitelek növekedtek kiugróan. Éves szinten már jóval nagyobb a százalékos visszaesés, de a hitelcélok mentén ugyanazok a tendenciák.

A tésztafélék gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A tésztafélék hitelállománya összességében, mind negyedéves, mind éves szinten, közel azonos mértékű visszaesést mutat 2019. I. negyedévében. A csökkenés egyértelműen az éven belüli hitelek visszaesésének tudható be, ami tárgynegyedévben elérte a - 33,76%-ot. Az előző negyedévhez képest a beruházási hitelek stagnáltak csupán, növekedés nem történt egyik hitelcélnál sem. Az előző év azonos időszakához képest szinte ugyanez a tendencia tapasztalható, minden hitelcél állománya csökkent, kivéve az egyéb éven belüli hiteleket. A megoszlásban egyértelműen a beruházási hitelek vezetnek, a teljes hitelállomány 35,95%-át adják.