A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A kenyér és friss pékárú szakágazat újonnan folyósított hitelei - egy kivétellel - minden hitelcél tekintetében egyenletesen nőttek 2018 IV. negyedévében. A legnagyobb mértékben a beruházási hitelfelvétel (+94,89%), a hosszú lejáratú forgóeszközhitel felvétel (+47,44%) és a forint folyószámlahitel kihelyezés (+35,2%) növekedett. Éves szinten a szakágazat hitelfelvétele jóval kisebb mértékben nőtt, a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek és az egyéb éven belüli hitelek folyósítása jelentősen csökkent is. Az új beruházási hitelek tárgynegyedéves kiugró növekedéséhez képest az új hitelkihelyezés éves szinten alig haladta meg a 10%-ot. Az újonnan folyósított hitelek összességéből az éven túli hitelek részaránya 59,15%, az éven belülieké 33,45%.

A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A kenyér, friss pékárú gyártása szakágazat hitelállománya 2018. IV. negyedévben az előző év azonos időszakához képest 17,8%-os növekedést mutatott. Nem csak összességében bővült a hitelállomány, hanem az éven túli, az éven belüli és az egyéb hitelek is, vagyis minden egyes hitelcél növekedést produkált. A teljes hitelállományon megközelítőleg egyenletes arányban osztoznak az éven túli (49,09%) és az éven belüli hitelek (40,81%), ezen belül is a legmagasabb részarányt a beruházási hitelek képviselik 36,95%-ban. Az éves növekedés tekintetében is a beruházási hitelek nőttek a legnagyobb mértékben, 34,86%-ban, őket követik a forint folyószámlahitelek 16,75%-kal. Az előző negyedévhez képest a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek (-12,34%) és az egyéb éven belüli hitelek csökkentek (-6,29%).