A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A kenyér és friss pékárú szakágazat újonnan folyósított hitelei 2019 I. negyedévében összességében 25%-os növekedést mutattak az előző negyedévhez képest, viszont ez a növekedés csupán a forint folyószámla és az egyéb hitelek nagyarányú bővülésének köszönhető, mert a többi hitelcél jelentős mértékű csökkenést mutatott. Ugyanez a tendencia mondható el az éves szinten történt változásokról is. A tárgynegyedévben kihelyezett hitelállomány szerkezete is visszatükrözi a fentieket, az új hitelállomány legnagyobb részét az éven belüli hitelek teszik ki.

A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A kenyér, friss pékárú gyártása szakágazat hitelállománya negyedéves és éves szinten is növekedést mutat 2019 I. negyedévében. Előző negyedévhez képest csupán az egyéb éven belüli hiteleknél látható nagyságrendnyi, több mint -25%-os csökkenés, de ez a hitelcél éves szinten is majdnem 30%-kal esett vissza. Előző negyedévhez képest a forint folyószámlahitelek, a beruházási és hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek növekedtek jelentősen. Előző év azonos időszakához képest a beruházási hitelállomány nőtt másfélszeresére, amitől a forint folyószámlahitelek bővülése alig maradt el. A hitelállomány szerkezeti összetétele egyértelműen az éven túli, legfőképp a beruházási hitelek magas részarányát mutatja.