A gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A gyümölcs-, zöldséglé szakágazat újonnan folyósított hitelei esetében éves szinten alig érzékelhető mozgás volt tapasztalható (0,39%) 2019 I. negyedévében. Az előző negyedévhez képest viszont nagyobb lélegzetű, összesen -48,39%-os csökkenés mutatkozik. A 2018-as stagnálás után (2018. II. negyedév kivételével egész évben nem folyósítottak) 62 millió forint beruházási hitelt helyeztek ki az ágazatba. Ezzel párhuzamosan jelentősebb hitelkihelyezés történt a forint folyószámlahiteleknél is. Az újonnan kihelyezett hitelállomány összetételének háromnegyed részét az éven belüli, ezen belül is a forint folyószámlahitelek teszik ki, emellett 24,1%-ot képviselnek a beruházási hitelek is.

A gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A gyümölcs és zöldséglé szakágazat hitelállománya tovább csökkent 2019 I. negyedévében, ezúttal 5,57%-kal. Negyedéves szinten a forint folyószámlahitelek kivételével (ami rekord emelkedést mutatott, de nagyon alacsony bázisról indult) minden hitelcél csökkenést mutatott, a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek csökkentek leginkább, -47, 62%-kal. Az éves szintű csökkenés elérte a 24,36%-ot, és az egyéb éven belüli hitelek kivételében az összes hitelcél jelentős mértékben visszaesett. A hitelállomány szerkezetére továbbra is jellemző a beruházási hitelek jelentős aránya (50,06%).