A baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A baromfihús feldolgozása szakágazat 2019. I. negyedévében újonnan kihelyezett hitelállománya az előző negyedévhez képest összességében csökkenést mutat. Ugyanakkor a beruházási hitelek és a forint folyószámlahitelek jelentős mértékben növekedtek, előbbi több mint két és félszeresére. Negyedéves szinten a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek estek vissza nagyobb mértékben, amit ellensúlyoz, hogy éves szinten viszont jelentősen növekedést mutatott ez a hitelcél. Az újonnan kihelyezett hitelállomány legnagyobb részét, mintegy 34%-ot, a beruházási hitelek tesznek ki. Ugyancsak nagy a részaránya a forint folyószámlahiteleknek (30,35%) és közel azonos részen osztoznak a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek és az egyéb éven belüli hitelek.

A baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat fennálló hitelállománya

A baromfifeldolgozás szakágazat hitelállománya 2019. I. negyedévében előző év azonos időszakához képest jelentősen, 56,17%-kal bővült, a hitelállomány növekedése - az egyéb hiteleket kivéve - az összes hitelcél esetében jelentős mértékű volt. A szakágazat teljes hitelállományának legnagyobb részét az éven belüli hitelek teszik ki, ezen belül is feltűnően nagy arányban nőttek a forint folyószámla hitelek (143,49%). Jelentős mértékben bővültek a beruházási hitelek is, amelyek aránya a hitelcélok közül a legmagasabb részt teszi ki (42,89%).