A hobbiállat-eledel gyártása szakágazat újonnan folyósított hitelállománya

A hobbiállat-eledel szakágazatnak 2019. I. negyedéves hitelfolyósításai az előző negyedévhez képest mintegy két és félszeresére nőttek, amely növekedés egyértelműen a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek hirtelen megugrásának köszönhető (zéróról 1,03 milliárd forintra). A beruházási hitelek negyedéves változása negatív előjelű volt, de értékét tekintve nem jelentős. Éves szinten is komoly növekedés tapasztalható, amelyben szintén nagy szerepe volt a hosszú lejáratú forgóeszköz hiteleknek, de nagyságrendnyi növekedést mondhatnak magukénak az éven túli hitelek is. A hitelállomány legnagyobb része (65%) hosszú lejáratú forgóeszköz hitel, illetve beruházási (15,16%) és egyéb éven belüli hitel (16,11%).

A hobbiállat-eledel gyártása szakágazat fennálló hitelállománya

A hobbiállat-eledel gyártása szakágazat hitelállománya változatos képet mutatott 2019 I. negyedév végén. Előző negyedévhez képest mintegy 40%-os bővülést produkált, ezzel szemben az előző év azonos időszakához képest majdnem 50%-os csökkenés tapasztalható. Negyedéves szinten legnagyobb mértékben a beruházási hitelek növekedtek, 82,48%-kal, a legkisebb növekedés pedig a hosszú lejáratú forgóeszközhiteleknél tapasztalható (3,87%). Előző negyedévhez képest a forint folyószámlahitelek is több mint 40%-kal bővültek. Előző év azonos időszakához viszonyítva a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek (a rendkívül alacsony bázisnak, illetve a 2018. IV. negyedévében tapasztalt kiugróan magas növekménynek köszönhetően) és a forint folyószámlahitelek nőttek lendületesen. Az ágazat teljes hitelállományából a legnagyobb részt az éven túli, ezen belül is a beruházási hitelek teszik ki.