Az élelmiszeripari kisvállalkozások eredménymutatói fokozatos javultak 2016-tal bezárólag, ugyanakkor 2017-ben az árbevétel növekedése ellenére alacsonyabb üzemi és adózás előtti eredményt realizáltak.

elip_kkv_meret
Megnevezés
2014
2015
2016
2017
2018*
Értékesítés árbevétele (millió HUF)
423 497
429 606
432 772
449 327
441 835
Export árbevétel aránya (%)
17,5
17,4
17,9
19,8
22,1
Üzemi tevékenység eredménye (millió HUF)
15 043
16 847
20 027
19 179
21 061
Adózás előtti eredmény (millió HUF)
13 661
16 592
17 742
17 404
18 995
Átlagos stat. állományi létszám (fő)
21 343
21 385
19 904
17 588
15 968
Vállalkozások száma (db)
1 037
1 037
978
852
771
Jegyezett tőke (millió HUF)
43 266
44 891
41 125
38 898
43 735
Mérlegfőösszeg (millió HUF)
360 791
373 687
401 903
432 249
426 332
Létszámarányos árbevétel (millió HUF/fő)
20
20
22
26
28
Árbevételarányos adózott eredmény (%)
2,85
3,49
3,69
3,51
3,92
Eszközarányos nyereség (%)
3,35
4,01
3,98
3,65
4,07
Sajáttőke-arányos nyereség (%)
7,37
8,67
8,00
7,86
8,33
Eladósodottság foka (%)
49,9
49,2
46,0
49,6
47,1
Likviditási ráta
1,46
1,41
1,58
1,54
1,54
Forrás: NAV adatok alapján
*A május 31-ig beérkezett bevallások alapján
Excel letöltés