Az élelmiszeripari vállalkozások saját tőkéje 2013 és 2017 több mint másfélszeresére emelkedett, miközben a kötelezettségek állománya mindössze 22,3 százalékkal nőtt.

elip_merlegsor
Megnevezés
2014
2015
2016
2017
2018*
Befektetett eszközök (milliárd HUF)
1 156
1 238
1 412
1 548
1 436
Tárgyi eszközök (milliárd HUF)
1 053
1 115
1 226
1 325
1 301
Forgóeszközök (milliárd HUF)
1 265
1 361
1 447
1 532
1 399
Készletek (milliárd HUF)
494
528
539
562
519
Követelések (milliárd HUF)
616
668
712
737
699
Saját tőke (milliárd HUF)
945
1 038
1 249
1 350
1 285
Jegyzett tőke (milliárd HUF)
285
304
309
308
287
Kötelezettségek (milliárd HUF)
1 401
1 490
1 527
1 634
1 454
Hosszú lejáratú kötelezettségek (milliárd HUF)
341
421
488
515
400
Rövid lejáratú kötelezettségek (milliárd HUF)
1 042
1 017
983
1 058
1 030
Forrás: NAV adatok alapján
*A május 31-ig beérkezett bevallások alapján
Excel letöltés