Az agrárexport értéke 11,2 százalékkal, az import értéke 26,7 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban.

Megnevezés Folyó áron ezer EUR
2013 2014 2015 2016 2017
Export 8 001 265 7 726 300 7 913 393 8 022 254 8 895 933
Import 4 464 267 4 671 013 4 855 141 5 178 789 5 656 458
Egyenleg 3 536 998 3 055 287 3 058 252 2 843 465 3 239 474

Forrás: KSH adatok alapján AKI