A tésztafélék hitelállománya összességében, mind negyedéves, mind éves szinten, közel azonos mértékű visszaesést mutat 2019. I. negyedévében. A csökkenés egyértelműen az éven belüli hitelek visszaesésének tudható be, ami tárgynegyedévben elérte a - 33,76%-ot. Az előző negyedévhez képest a beruházási hitelek stagnáltak csupán, növekedés nem történt egyik hitelcélnál sem. Az előző év azonos időszakához képest szinte ugyanez a tendencia tapasztalható, minden hitelcél állománya csökkent, kivéve az egyéb éven belüli hiteleket. A megoszlásban egyértelműen a beruházási hitelek vezetnek, a teljes hitelállomány 35,95%-át adják.

Fennálló hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlása
(millió forint)
2018 2019
2018. I. negyedév 2018. II. negyedév 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév 2019. II. negyedév 2019. III. negyedév 2019. IV. negyedév
Tésztafélék gyártása, ebből: 13 721 13 763 15 437 13 973 12 085 - - -
Éven túli hitelek, ebből: 6 432 6 339 5 938 5 404 5 329 - - -
Beruházási hitelek 5 298 5 242 4 787 4 344 4 345 - - -
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 1 134 1 097 1 151 1 060 984 - - -
Éven belüli hitelek, ebből: 2 748 2 738 4 707 4 245 2 812 - - -
Forint folyószámlahitelek 1 196 1 043 1 348 1 270 1 029 - - -
Egyéb éven belüli hitelek 1 552 1 695 3 359 2 975 1 783 - - -
Egyéb hitelek 4 541 4 686 4 792 4 324 3 944 - - -
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján
                 
Fennálló hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlása
(millió forint)
2016 2017
2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév
Tésztafélék gyártása, ebből: 6 282 5 186 9 078 8 854 8 323 9 274 13 507 14 735
Éven túli hitelek, ebből: 2 988 3 324 3 884 3 939 3 769 3 706 6 038 7 174
Beruházási hitelek 2 562 2 963 3 519 3 402 3 305 3 252 5 583 5 998
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 426 361 365 537 464 454 455 1 176
Éven belüli hitelek, ebből: 1 713 810 2 841 2 303 2 419 3 094 2 875 3 076
Forint folyószámlahitelek 1 175 695 1 748 1 373 1 146 636 1 273 1 491
Egyéb éven belüli hitelek 538 115 1 093 930 1 273 2 458 1 602 1 585
Egyéb hitelek 1 581 1 052 2 353 2 612 2 135 2 474 4 594 4 485
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján


 

 

Mellékletek