Az élelmiszeripar havi bruttó átlagbérei az előző év átlagához képest 11%-kal növekedtek, amely növekedés megközelítette a nemzetgazdasági átlagbér növekedését (11,3%), de kicsivel elmaradt a 2017-es növekedéstől. A 2013 és 2018 között eltelt öt évben az élelmiszeripar havi bruttó átlagkeresete 7,9%-kal bővült, míg a nemzetgazdaságé ennél alacsonyabb, 7,4%-os emelkedést ért el. Az élelmiszeripari reálbér indexe 2013 és 2018 között 6,8%-kal nőtt, a nemzetgazdaságé 6,3%-al. 2017-ben és 2018-ban felgyorsult mind a nemzetgazdasági (12,9% és 11,3%), mind az élelmiszeripari bérek (12% és 11%) növekedése.

Megnevezés   2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018
Nemzetgazdaság              
Bruttó bér Ft 237 695 247 924 263 171 297 017 329 943
Éves változás összege Ft 6 981 10 229 15 247 33 846 32 926 99 229
Bruttó átlagkereset indexe % 3,0 4,3 6,1 12,9 11,3 7,4
Reálbér index % 3,2 4,4 5,7 10,3 8,3 6,3
Élelmiszeripar, ital, dohánytermékek              
Bruttó bér Ft 210 821 218 440 231 360 259 094 286 250
Éves változás összege Ft 14 429 7 619 12 920 27 734 27 156 89 858
Bruttó átlagkereset indexe % 7,3 3,6 5,9 12,0 11,0 7,9
Reálbér index % 7,5 3,7 5,5 9,4 8,0 6,8
Forrás: KSH              

Mellékletek