A kenyér és friss pékárú szakágazat újonnan folyósított hitelei - egy kivétellel - minden hitelcél tekintetében egyenletesen nőttek 2018 IV. negyedévében. A legnagyobb mértékben a beruházási hitelfelvétel (+94,89%), a hosszú lejáratú forgóeszközhitel felvétel (+47,44%) és a forint folyószámlahitel kihelyezés (+35,2%) növekedett. Éves szinten a szakágazat hitelfelvétele jóval kisebb mértékben nőtt, a hosszú lejáratú forgóeszköz hitelek és az egyéb éven belüli hitelek folyósítása jelentősen csökkent is. Az új beruházási hitelek tárgynegyedéves kiugró növekedéséhez képest az új hitelkihelyezés éves szinten alig haladta meg a 10%-ot. Az újonnan folyósított hitelek összességéből az éven túli hitelek részaránya 59,15%, az éven belülieké 33,45%.

Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2018 2019
2018. I. negyedév 2018. II. negyedév 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév 2019. II. negyedév 2019. III. negyedév 2019. IV. negyedév
Kenyér, friss pékáru gyártása, ebből: 561 1 723 923 1 420 - - - -
Éven túli hitelek, ebből: 273 1 238 469 840 - - - -
Beruházási hitelek 173 854 313 610 - - - -
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 100 384 156 230 - - - -
Éven belüli hitelek, ebből: 240 459 382 475 - - - -
Forint folyószámlahitelek 184 370 304 411 - - - -
Egyéb éven belüli hitelek 56 89 78 64 - - - -
Egyéb hitelek 48 26 72 105 - - - -
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján
                 
                 
Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2016 2017
2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév
Kenyér, friss pékáru gyártása, ebből: 851 811 721 648 542 809 752 1 261
Éven túli hitelek, ebből: 509 376 117 453 199 386 334 849
Beruházási hitelek 428 244 64 405 87 219 256 554
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 81 132 53 48 112 167 78 295
Éven belüli hitelek, ebből: 291 401 219 178 289 374 331 367
Forint folyószámlahitelek 209 304 186 129 255 287 226 171
Egyéb éven belüli hitelek 82 97 33 49 34 87 105 196
Egyéb hitelek 51 34 385 17 54 49 87 45
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján

Mellékletek