A gyümölcs-, zöldséglé szakágazat újonnan folyósított hitelei esetében éves szinten alig érzékelhető mozgás volt tapasztalható (0,39%) 2019 I. negyedévében. Az előző negyedévhez képest viszont nagyobb lélegzetű, összesen -48,39%-os csökkenés mutatkozik. A 2018-as stagnálás után (2018. II. negyedév kivételével egész évben nem folyósítottak) 62 millió forint beruházási hitelt helyeztek ki az ágazatba. Ezzel párhuzamosan jelentősebb hitelkihelyezés történt a forint folyószámlahiteleknél is. Az újonnan kihelyezett hitelállomány összetételének háromnegyed részét az éven belüli, ezen belül is a forint folyószámlahitelek teszik ki, emellett 24,1%-ot képviselnek a beruházási hitelek is.

Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2018 2019
2018. I. negyedév 2018. II. negyedév 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév 2019. II. negyedév 2019. III. negyedév 2019. IV. negyedév
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása, ebből: 256 351 390 498 257 - - -
Éven túli hitelek, ebből: 0 13 16 70 62 - - -
Beruházási hitelek 0 0 16 0 62 - - -
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 0 13 0 70 0      
Éven belüli hitelek, ebből: 256 35 374 428 195 - - -
Forint folyószámlahitelek 79 0 0 10 164 - - -
Egyéb éven belüli hitelek 177 35 374 418 31 - - -
Egyéb hitelek 0 303 0 0 0 - - -
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján
                 
                 
Újonnan folyósított hitelállomány
szakágazaton belüli megoszlás
(millió forint)
2016 2017
2016. I. negyedév 2016. II. negyedév 2016. III. negyedév 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása, ebből: 1 554 1 750 68 1 223 824 109 311 848
Éven túli hitelek, ebből: 6 131 0 1 085 360 74 3 360
Beruházási hitelek 6 111 0 1 085 0 74 0 360
Hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 0 20 0 0 360 0 3 0
Éven belüli hitelek, ebből: 1 543 1 619 66 138 448 35 308 488
Forint folyószámlahitelek 10 80 6 89 33 0 0 13
Egyéb éven belüli hitelek 1 533 1 539 60 49 415 35 308 475
Egyéb hitelek 5 0 2 0 16 0 0 0
Forrás: AM AKF szerkesztése, a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb hitelintézetek AKI ASIR rendszer részére történő adatszolgáltatása alapján

Mellékletek