Az eddigi információk alapján 2014 óta az élelmiszeriparba 231,6 milliárd Ft támogatás áramlott, amelyből a Malomipari termék gyártása (TEÁOR 1061) szakágazathoz közel 16,5 milliárd Ft támogatás köthető, mely a VP-s adatok szakágazati bontása után válik teljessé.

A Kormány szándékainak megfelelően az élelmiszeripar – mint stratégiai ágazat – 300 milliárd forint támogatásban részesül a jelenlegi támogatási időszakban. Ezek forrásai a vállalkozások méretétől, a területi elhelyezkedésüktől és az előállított termékük jellegétől függően eltérőek lehetnek.

2014-től 2018. március 31-ig az alábbi támogatások kerültek kifizetésre a rendelkezésünkre álló adatok alapján:

 

1.    A Vidékfejlesztési Programhoz (VP) elsősorban az annex terméket előállító mikro- és kisvállalkozások kapcsolódnak. A dedikált kiírások közül a legjelentősebb a 2015 decemberében megjelent „VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívás, amely az aktuális Éves Fejlesztési Keret szerint 167,37 milliárd Ft forrást biztosít. A pályázat meghirdetésére 2015 decemberében került sor, 2016 november 30-án 1252 db beérkezett kérelem és 274,6 mrd forint igény mellett a pályázatot felfüggesztették. A Miniszterelnökségtől 2018. március 29-én kapott levél alapján eddig 546 darab támogatott kérelem született 106,3 mrd forint támogatott összeg mellett. Az EMÍR adatai alapján egyértelműen látszik, hogy a célcsoport nem kizárólag az élelmiszeripari TEÁOR alá tartozó vállalkozások köre volt. A projektösszegek szórása jelentős, a közel 3 milliárd forintos értéktől a 6,5 millió forintosig terjed a skála. Részletes, szakágazatokra vonatkozó adatokkal VP döntések tekintetében egyelőre nem rendelkezünk, de az ez irányú adatkérés folyamatban van.

 

A Vidékfejlesztési Program (VP) másik dedikált élelmiszeripari felhívása a 2016 júliusában megjelent „VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás, amely az aktuális Éves Fejlesztési Keret szerint 39,23 milliárd Ft forrást biztosít. Az EMÍR 2018. júniusi adatai alapján 702 db pályázat érkezett be az, melyben az igényelt támogatás meghaladta a 47,6 mrd Ft-ot. Az EMÍR információi alapján 484 db megítélt támogatás született, ehhez 28,6 mrd Ft összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 484 darab, a szerződött összeg 28,6 mrd Ft, tényleges kifizetés jelenleg még nem történt. A projektösszegek szórása jelentős, az 500 ezer forintos értéktől a 200 millió forintosig terjed a skála.

 

2.    A szintén mikro- és kisvállalati méretű non-annex-es vállalkozások, illetve a középvállalatok elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) jutnak forráshoz.

A 2014 óta tartó időszakban1 1161 db pályázat érkezett be az élelmiszeriparhoz sorolt2 vállalatoktól 25 különböző jogcímre, melyben az igényelt támogatás meghaladta a 145,1 mrd Ft-ot. Az eddigi információk alapján az élelmiszeripari TEÁOR besorolással rendelkező pályázók esetében 444 db megítélt támogatás született, ehhez 31,8 mrd Ft összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 432 darab, a szerződött összeg 29,6 mrd Ft, a tényleges kifizetés pedig 19,3 mrd Ft volt.

A GINOP forrásokat fejlesztési irány alapján vizsgálva (tehát a fejlesztés élelmiszeripari lesz, még ha a fejlesztő cég maga nem is ezen TEÁOR-ok alatt szerepel), úgy 612 db megítélt támogatás született, ehhez 43,1 mrd Ft összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 597 darab, a szerződött összeg 40,8 mrd Ft, a tényleges kifizetés pedig 25,1 mrd Ft volt.

 

A Malomipari termék gyártása szakágazathoz (TEÁOR 1061) sorolt vállalatoktól eddig 12 különböző jogcímre 28 db pályázat érkezett be, melyben az igényelt támogatás meghaladta az 5,3 mrd Ft-ot. Az eddigi információk alapján 12 db megítélt támogatás született, ehhez 469 m Ft összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 11 darab, a szerződött összeg több mint 388 m Ft, a tényleges kifizetés pedig 316 m Ft volt.

Fejlesztési irány alapján vizsgálva (tehát 1061 TEÁOR fejlesztés, még ha a fejlesztő cég maga nem is ezen TEÁOR alatt szerepel), 9 db megítélt támogatás született, ehhez több mint 978 m Ft összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 8 darab, a szerződött összeg több mint 897 m forint, a tényleges kifizetés pedig közel 680 m Ft volt.

 

A „GINOP 1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel” című felhívás célzottan az ágazat szereplőit szólítja meg – függetlenül az előállított termék jellegétől. A pályázat keretösszege 50 mrd forint vissza nem térítendő, illetve 50 mrd forintos visszatérítendő támogatás. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 77 pályázat érkezett be élelmiszeripari vállalatoktól, az igényelt támogatás pedig 53,3 mrd Ft körüli értéket mutat. A Malomipari termék gyártása szakágazathoz besorolt vállalkozásoktól 6 pályázat, közel 3 mrd Ft igényelt támogatási összeggel, míg fejlesztési irány alapján 7 pályázat, közel 3,1 mrd Ft igényelt támogatási összeggel érkezett be.

 

3.    Külön kiemelendő az élelmiszeripar szempontjából meghatározó K+F+I témakör, melyben vállalati mérettől függetlenül pályázhatnak a cégek, ezek a források a GINOP-ban és – tükörpályázatuk – a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) jelennek meg. A VEKOP-os és a GINOP-os kombinált termék, illetve hitelprogram esetében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tájékoztatása szerint eddig két agrár vonatkozású döntés született, ebből egy élelmiszeripari: 211 millió forint támogatási összeggel.

 

4.    A nagyvállalatok jellemzően nem részesülnek EU-s forrásból, számukra az NGM által koordinált Nagyvállalati Beruházási Támogatás (NBT) nyújt lehetőséget. A hazai forrású NBT program 2015-ben indult, akkor a 3,3 mrd Ft-os javasolt támogatásból több élelmiszeripari vállalat is részesült, összesen 1,3 mrd Ft értékben, ami 223 új munkahely létrehozását segítette. 2016-ban 8,7 mrd Ft kötődik élelmiszeripari vállalkozásokhoz a kötelezettségvállalásból. A 2017-ben kötött szerződések alapján 2,9 mrd Ft kaptak az élelmiszeripari vállalatok.

A Malomipari termék gyártása szakágazat nem részesült támogatásban.

 

5.    Lehetséges forrás a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Beruházás Ösztönzési Célelőirányzat (BÖC) keretében odaítélt támogatása. Ez az egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatási program 2004 óta működik, 2014 óta minden évben szerepelnek a kedvezményezettek között élelmiszeripari vállalkozások is. A számukra megítélt támogatási összeg 2014-2016-ban 23,0 mrd Ft volt. A 2017-es év folyamán is több élelmiszeriparhoz köthető támogatást jelentettek be összesen 19,8 mrd Ft támogatási összegről.

A 1061 TEÁOR-hoz sorolt vállalatokhoz több mint 15,5 mrd Ft támogatási összeg köthető.

 

6.    A Közép-Magyarországi régió (KMR) támogatásánál, a 2016 végén meghirdetett, „Mikro-, kis-, és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című pályázati felhíváson a nyertesek között három élelmiszeripari vállalkozás szerepelt, ezek összesen 203,4 m Ft támogatásban részesültek a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás terhére.

 

Az eddigi információk alapján 2014 óta az élelmiszeriparba 231,6 milliárd Ft támogatás áramlott, amelyből a Malomipari termék gyártása (TEÁOR 1061) szakágazathoz közel     16,5 milliárd Ft támogatás köthető, mely a VP-s adatok szakágazati bontása után válik teljessé.

Mellékletek